Riadenie projektov

Vyučujúci - Prof. Ing. Peter Závodný, CSc.