Informačné systémy verejného sektora

Vyučujúci - Ing. Michal Grell, PhD.