Neurónové siete

Vyučujúci - Ing. Miroslav Kršjak, PhD.